پروژه برج تاقدیس رزیدنس

عرصه: 1370 متر
زیربنا: 7900متر
تعداد واحد: 18
مالک: آقای آذرتاش
نشانی:سعادت آباد ، کوی فراز، نبش بیدار غربی، برج تاقدیس رزیدنس