پروژه انصار

عرصه: 1500 متر
زیربنا: 5400 متر
تعداد واحد: 36 واحد مسکونی در 3 بلوک
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا
نشانی:کیلومتر 7 جاده مخصوص ، نرسیده با آزادگان ، شهرک مسکونی انصار