پروژه بهاران

عرصه: 2500 متر
زیربنا: 12850 متر
تعداد واحد: 107 واحد مسکونی ،
مالک: تعاونی مسکن یاران
نشانی: میدان بهاران، خ شهید کیانی، پلاک11