پروژه مسجد پیامبر

عرصه: 5000 متر مربع
زیربنا: 2500 متر مربع
کارفرما: موسسه فرهنگی ورزشی پیام
نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، روبروی پارک اندیشه، باشگاه ورزشی پیام