پروژه رجایی

عرصه: 15000 متر
زیربنا: 38000 متر
تعداد واحد: 370 واحد مسکونی ،37 بلوک
مالک: موسسه شهید رجایی
نشانی: پاکدشت، شریف آباد، خ قدوسی، بالاتر از کتابخانه