پروژه سهند

عرصه: 3000 متر
زیربنا: 17000 متر
تعداد واحد: 115 واحد مسکونی ، 63 باب تجاری
مالک: سازمان نوسازی شهرداری تهران
نشانی: بلوار جوانه، خ مهران جنوبی، نبش کوچه 24