پروژه میدان فرهنگ

عرصه: 260 متر
زیربنا: 1200 متر
تعداد واحد: 5 واحد اداری و 1 باب تجاری
مالک:آقای آذرتاش و آقای نظافت
نشانی: سعادت آباد، میدان فرهنگ، ابتدای بلوار24 متری، پلاک7