پروژه خیابان 26 سعادت آباد

عرصه: 500 متر
زیربنا: 2000 متر
تعداد واحد: 12
مالک:آقای آذرتاش و آقای ضرغامی
نشانی: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی ، کوچه 26 شرقی، پلاک15